MusicaTorium

Leerlingvolgsystyeem


Leerlingvolgsysteem

Bij informatie klas zijn overzichten van leerlingen op te vragen. Per leerling worden de resultaten van de verschillende opdrachten, op de leerlingwebsite, getoond

Leerlingenwebsite

Elke groep heeft een eigen website. Klik hier om de website van groep 1-2 te bekijken.

Informatie klas - Overzicht leerlingen

Bij de optie 'Overzicht leerlingen' zijn diverse overzichten van leerlingen op te vragen. Per leerling worden de resultaten van de verschillende opdrachten, op de leerlingwebsite, getoond.

Informatie klas - Overzicht voorwerpen

Overzicht met voorwerpen die door de leerkracht zijn uit te delen aan de leerlingen. Deze voorwerpen worden gebruikt om verder te komen in het verhaal.

Informatie klas - Correcte opdrachten

Met het overzicht Top 5 worden de 5 best beantwoorden opdrachten zichtbaar gemaakt.

Informatie klas - Foutieve opdrachten

Hiermee kunnen de 5 minst goed ingevulde opdrachten worden bekeken. Deze opdrachten kunnen waarschijnlijk nog wel wat extra aandacht nodig hebben.

Informatie klas - Klasrapportage

Met het 'Klas rapportage' overzicht zijn klas specifieke rapportages op te vragen.

Informatie leerlingen - Logboek

Via de knop 'Informatie leerlingen' kunnen allerlei overzichten op leerlingeniveau worden bekeken. Het logboek is een boek voor de leerlingen waar o.a. tips staan om de leerlingen te helpen bij het verhaal op de website

Informatie leerlingen - Voorwerpen

Hiermee kunnen de voorwerpen die de leerlingen in inventaris hebben worden bekeken.

Informatie leerlingen - Omgeving

M.b.v. het 'Overzicht omgeving' kan gevolgd worden welke omgevingen door de leerlingen zijn bezocht.

Informatie leerlingen - Akties

Hiermee zijn de recente akties die de leerlingen hebben uitgevoerd te volgen.

Leerlingrapportage

Met het 'Leerling rapportage' overzicht zijn leerling specifieke rapportages op te vragen.

Video matriaal

Een belangrijk deel van de lessen is het verhaal wat via video wordt verteld. De video's worden online aangeboden.

Lesmateriaal docenten

Het lesmateriaal is via PDF aanwezig. Het is ook mogelijk om het lesmateriaal in boekvorm te ontvangen. Klik hier voor een voorbeeld van een lesbrief.

Contact met leerlingen

Afhankelijk van de groep is het mogelijk om op diverse manieren contact te hebben met leerlingen. Bijvoorbeeld via e-mail, Hyves, Twitter, Pinterest of Facebook.

Meer informatie

logo lerarensite
logo leerlingensite
demo videos