MusicaTorium

Muzieklessen voor op het digibord

MusicaTorium omvat betaalbare digitale muzieklessen voor het basisonderwijs, ontwikkeld voor gebruik op digibord. Het is toegankelijk en bruikbaar voor alle docenten in het basisonderwijs ongeacht hun muzikale kennis en achtergrond. MusicaTorium geeft leraren handvatten om op actieve wijze de muzikale ontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren en te toetsen via een digitaal leerlingvolgsysteem.

MusicaTorium is een doorlopende lesmethode die een volledige muzikale ontwikkeling omvat van groep 1 tot en met 8. Alle lessen zijn in een spannend verhaal gegoten, dat aansluit bij de belevingswereld van het kind. Elke groep heeft zijn eigen (belevings)wereld, met daaraan gekoppeld een eigen website.

Kinderen kunnen op de website alle lessen en liedjes terugkijken, de lesbrieven downloaden en hun opdrachten maken. Hierdoor wordt het mogelijk om, naast de digitale lessen op school, ook thuis actief met muziek bezig te zijn. Dit is belangrijk om de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen stimuleren.

MusicaTorium biedt mogelijkheden om de lokale samenwerking tussen basisscholen, amateurkunstverenigingen en muziekscholen te versterken.

De lessen worden digitaal aangeboden (op dvd)en gegeven door ervaren docenten en acteurs. Aan bod komen: muziek, dans en beweging, drama, tekenen en knutselen.


Wat zijn de eigenschappen?

  • De lage kosten (slechts 3,95 euro per kind)
  • Lessen volgen elkaar op en zijn beschikbaar voor alle groepen. Eén lesmethode per school
  • De 25 lessen per groep zijn vormgegeven in een doorlopend verhaal
  • Moderne manier van lesgeven, namelijk digitaal en interactief, kinderen worden gestimuleerd om actief mee te doen
  • Gekwalificeerde docenten en acteurs ‘geven’ de lessen
  • Een geavanceerd leerlingvolgsysteem, waarmee de leerkracht ook de verrichtingen van elk kind individueel kan volgen. Hieraan kan desgewenst een beoordeling worden gekoppeld
  • Kinderen kunnen middels de website gemakkelijk ook thuis aan hun ouders laten zien waar ze mee bezig zijn
  • Via een lesbrief en arrangementen van de liedjes kunnen ook amateurkunstverenigingen betrokken worden bij de lessen (bijv. fanfares kunnen uitleggen hoe hun instrument werkt, klinkt en ze kunnen muziek maken in de klas)

nieuwsbrief demo video

Meer informatie

logo lerarensite
logo leerlingensite
demo videos